PowerPoint 2007 En Galego

Modalidad: Distancia

Duración: 60 horas

Suvencionado : Para trabajadores en Regmen General

Objetivos:

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar documentos de texto de manera que resuelvan los problemas complejos que le surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario.

Contenidos:

MÓDULO 1. Nocións básicas de PowerPoint

Introdución a PowerPoint

¿Que é PowerPoint? Elementos que compoñen unha presentación. Entrar e saír do programa. A ventá de PowerPoint.

Operacións básicas

Crear unha presentación. Gardar unha presentación. Abrir e pechar unha presentación existente. Modos de visualización.

Traballar con diapositivas

Inserir e eliminar diapositivas. Desprazamento a través dunha diapositiva. Copiar unha diapositiva. Mover diapositivas. Regras, cuadrículas e guías. Diapositivas patrón.

Creación de presentacións

Crear unha presentación mediante modelos. Cambiar a aparencia á presentación. Paleta de cores. Fondos de diapositivas. Execución dunha presentación. Imprimir presentacións

MÓDULO 2. Traballar con OBJ., TXT. e IMG

Xestión de obxectos

Seleccionar e mover obxectos. Copiar obxectos. Distancia entre obxectos e modificacións de tamaño. Xirar e voltear. Aliñar, distribuír e ordenar obxectos. Formato de obxectos. Eliminar obxectos.

Traballar con texto

Inserir e modificar texto. Tipos de letra. Aliñación, xustificación e espazado entre liñas. Formato para o cadro de texto ou para o marcador de posición de texto. Efectos especiais: WordArt. Numeración e viñetas. Corrector ortográfico.

Imaxes en diapositivas

Inserir imaxes, fotografías, formas e gráficos. Formato da imaxe. Ficha formato imaxe.

A axuda de Office

A axuda de Office

MÓDULO 3. PowerPoint avanzado

Creación de presentacións avanzadas

Inserción de sons. Inserción de videoclips. Inserción de táboas e outros documentos. Inserción de data e hora. Inserción de organigramas. Animacións. Transicións.

Formatos para diapositivas

Configurar páxina. Encabezados, pés e numeración de diapositivas. Comentarios. Presentación de funcións en pantalla.

Outras ferramentas para as presentacións

Creación de notas para o orador. Configurar presentacións. Presentacións personalizadas. Empaquetar para CD-Rom. Botóns de acción. Busca e substitución automática de datos. Crear un álbum de fotografías

Cursos Relacionados

  1. Presentaciones Powerpoint 2007
  2. PowerPoint 2007
  3. Word 2007 En Galego
  4. PowerPoint 2003
  5. Excel 2007 En Galego