Internet en galego.

  • Modalidad: Distancia.

 

  • Duración: 80 horas. 
  • Objetivos:

 

Conocer las herramientas, opciones utilidades de Internet tanto a nivel iniciado como avanzado para realizar operaciones complejas en la red, además de un uso doméstico del Internet.

     

  • Contenidos:

 

INTERNET BÁSICA

 

Módulo I: «Nocións Básicas de Internet»

Introducción

¿Que é Internet? ¿Que Necesita para Conectarse a Internet? O Provedor de Servizos de Internet. Configuración dunha Conexión a Internet en Windows.

 

WWW. A Arañeira Mundial

Introducción. Servizos de Internet. Descrición dunha Páxina Web. Acceder ao Servizo World Wide Web. O Protocolo http. Identificación dos Recursos Mediante o URL.

 

Módulo 2: «Navegar en Internet»

Microsoft Internet Explorer

Introducción. A Ventá de Internet Explorer. Navegar pola Rede con Internet Explorer. Imprimir e Gardar Información. O Botón Busca. Favoritos. Direccións de Interese.

 

Netscape Navigator e Outros Navegadores

Introducción. Diferenzas e Similitudes con Microsoft Internet Explorer. O Navegador: Netscape Navigator. A Navegación con Netscape. Outros Navegadores. Direccións de Interese.

 

Módulo 3: «Comunicación en Internet»

Correo Electrónico (E-Mail)

Introducción. Funcionamento do Correo Electrónico. Correo Web. Parámetros Necesarios para o Envío de Mensaxes. Direccións de Interese.

 

Grupos de Noticias (News)

Introducción. Grupos de Debate. News. News no Web. Foros. Nettiquette. Normas de Conducta na Rede. Direccións de Interese. Exercicios Propostos

 

 

 

 

INTERNET AVANZADA

 

Módulo 1: «Buscas en Internet»

Direccións de Internet

Protocolo de Internet TCP/IP. Servizo DNS. Domínios. A Lenguaxe de Hipertexto: HTML. Direccións de Interese

 

Buscadores de Internet

Introducción. Buscadores por Índices Temáticos e Motores de Busca. Metabuscadores. Buscadores Temáticos. Outros Buscadores. Direccións de Interese

 

Buscar en Internet

Cómo Buscar. Páxinas de Descarga. Direccións de Interesse.

 

Módulo 2: «Servizos Avanzados»

Transferencia de Arquivos. Servizo FTP

Intercambio de Arquivos con FTP. Transferencia de Arquivos con WS_FTP. ¿Que son as FAQ? Direccións de Interese.

 

Comunicación Avanzada

Programas Clientes de Correo Electrónico. Programas Clientes de News. Direccións de Interese.

 

Módulo 3: «Seguridade e Privacidade»

Seguridade en Internet

Introducción. Virus e Antivirus. Consellos sobre o Correo Electrónico. Devasas. Direccións de Interese.

 

Privacidade en Internet

Cifrado de Correo e Sinatura Dixital. PGP (Pretty Good Privacy). Cookies. Navegar Anónimamente. Direccións de Interese.

 

INTERNET DOMÉSTICA

Módulo 1: «Conversar en Internet»

O Chat

Definición de IRC. Entrando en Comunicación. Chats no Web. Direccións de Interese

 

Conversación en Directo: IRC

O Programa Cliente mIRC. Uso de mIRC. Direccións de Interese

 

Módulo 2: «Intercambio de Arquivos»

Descargar e Compartir Arquivos

Programas Xestores de Descargas. Compartiendo Arquivos. Programas Peer to Peer. Direcciones de Interés

 

Módulo 3: «Mensaxería en Internet»

Mensaxería

¿Que é a mensaxería instantánea? Microsoft Windows Messenger. Nestcape / AOl Instant Messenger (AIM). Direccións de Interése

 

  • Contenido del Cd:

 

Tutorial interactivo compuesto por resúmenes animados, simulaciones del programa y ejercicios de autoevaluación.

Cursos Relacionados

  1. Internet
  2. Internet Bajo Linux
  3. Alfabetización informática en galego.
  4. Sistema Operativo, búsqueda de la inf.: Internet/Intranet y correo-e
  5. Aplicación de sistemas informáticos en Bar y Cafetería